Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Ατομικό Δελτίο Υγείας


Ατομικό Δελτίο Υγείας

 Αγαπητοί γονείς,

Από τη φετινή σχολική χρονιά το Ατομικό Δελτίο Υγείας άλλαξε μορφή, έχει τριετή διάρκεια γι’  αυτό και πρέπει να συμπληρωθεί για τους μαθητές  που θα φοιτήσουν στις  Α΄ και Δ΄ τάξεις  κατά το σχολικό έτος 2014-15 και για τους μαθητές της  Ε΄ τάξης μόνο τη φετινή σχολική χρονιά, καθώς το Ατομικό Δελτίο Υγείας που έχουν δεν τους καλύπτει.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας αποτελεί πλέον, απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη, αντικαθιστώντας τα πιστοποιητικά καρδιολογικής, οφθαλμολογικής και οδοντιατρικής εξέτασης. Πιστοποιεί, επίσης, την  καλή υγεία των μαθητών και τους δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  Οι μαθητές που δεν θα προσκομίσουν το δελτίο δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα και σε σχετικές με αυτό δραστηριότητες και δεν θα  βαθμολογούνται
Η προσκόμιση του εντύπου θα γίνει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Για τη συμπλήρωση του έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια ιατρών στους φορείς παροχής υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) περιοχής ευθύνης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Οι ασφαλισμένοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες  στο τηλ. 2810719367 και για προγραμματισμό ραντεβού στο τηλ. 2810 719202. ΑΡΚΟΥΔΗ και ΣΚΟΥΤΖΑΚΗ) κάθε Τετάρτη απόγευµα και Παρασκευή πρωί.
Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η συγκρότηση κλιμακίων ιατρών από δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας γίνεται προς διευκόλυνση των γονέων και δεν αναιρεί τη δυνατότητα εξέτασης και πιστοποίησης της υγείας των μαθητών από ιδιώτες ιατρούς για όσους το επιθυμούν.
Το έντυπο σας στέλνεται σε δυο αντίτυπα. Το ένα θα προσκομιστεί στο Σχολείο και το άλλο θα παραμείνει στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.


Η Διευθύντρια του Σχολείου
Χατζηγιαννάκη Αργυρώ