Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

41ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Χριστουγεννιάτικο παζάρι

Παρασκευή 19/12/2014
11.00 – 14.00

Δευτέρα 22/12/2014
   Τρίτη 23/12/2014