Ημερομηνία & Ώρα

ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

29 Μαΐου, 2015

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Αγαπητοί γονείς,

Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να φοιτήσουν τα παιδιά σας στο Πειραματικό Γυμνάσιο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι φέτος η εισαγωγή σε αυτά θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., http://depps.minedu.gov.gr/ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση   https://www.iep.edu.gr/pps/ στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαΐου έως και 9 Ιουνίου 2015.
Οι καταστάσεις των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Τα έγγραφα που ορίζει ο νόμος για την εγγραφή των μαθητών θα κατατεθούν μόνο από τους γονείς των μαθητών που θα κληρωθούν.
Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.ΕΣ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαρτήτως των υποψηφίων. Αν αντίθετα είναι μεγαλύτερος, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδική), σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή μαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση όλων των θέσεων.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 στο Πειραματικό Γυμνάσιο, ενώπιον των ενδιαφερόμενων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων που ορίζεται από τους ίδιους. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση με την οποία θα επιλεγεί το 80% των μαθητών που θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο και στη συνέχεια η ειδική κλήρωση για το υπόλοιπο 20% των μαθητών. Η ειδική κλήρωση αφορά δίδυμα αδέλφια μαθητών που κληρώθηκαν στη γενική κλήρωση, αδέλφια μαθητών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Γυμνάσιο και παιδιά εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο.
Παράλληλα για την πλήρωση κενών θέσεων που τυχόν θα παραμείνουν μετά την ειδική κλήρωση ή  θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καταρτίζονται πίνακες μαθητών και μαθητριών οι οποίοι επιλέγονται ως  επιλαχόντες με κλήρωση για την κάλυψη των προβλεπόμενων κενών θέσεων.
Όλοι οι παραπάνω πίνακες με τα ονόματα των μαθητών θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
 


   Η Διευθύντρια του Σχολείου
                                                                                       

                                                                                             Χατζηγιαννάκη Αργυρώ